Today
Mar 30
Tue
Mar 31
Wed
Apr 1
Thu
Apr 2
Fri
Apr 3
Sat
Apr 4
Sun
Apr 5
A Little Chaos
3:35pm
5:35pm
11:00am
3:35pm
5:45pm
3:35pm
5:45pm
 
 
 
 
The Second Best Exotic Marigold Hotel
1:15pm
2:40pm
5:55pm
10:45am
1:15pm
3:00pm
5:55pm
8:00pm
10:45am
1:15pm
3:00pm
5:55pm
8:00pm
 
 
 
 
The Theory of Everything
 
8:15pm
 
 
 
 
 
Infinitely Polar Bear
12:45pm
8:15pm
11:15am
1:05pm
8:25pm
11:15am
1:05pm
8:20pm
 
 
 
 
Shakespeare's Globe: The Duchess Of Malfi
 
 
1:15pm
 
 
 
 
The Man from Coxs River
8:00pm
 
 
 
 
 
 
X+Y
12:55pm
3:05pm
5:45pm
1:25pm
3:45pm
6:10pm
11:00am
4:15pm
8:10pm
 
 
 
 
 
Today
Mar 30
Tue
Mar 31
Wed
Apr 1
Thu
Apr 2
Fri
Apr 3
Sat
Apr 4
Sun
Apr 5