LIDO AUCKLAND   |    CAPITOL AUCKLAND   |    LIDO HAMILTON
 
Today
Sep 2nd
Wed
Sep 3rd
Thu
Sep 4th
Fri
Sep 5th
Sat
Sep 6th
Sun
Sep 7th
Mon
Sep 8th
Boyhood
Opens Thursday
1:45pm
8:00pm
1:45pm
8:00pm
2:10pm
7:45pm
1:30pm
6:45pm
1:45pm
8:00pm
Magic in the Moonlight
11:00am
1:10pm
6:00pm
11:00am
1:10pm
6:00pm
11:15am
3:45pm
6:00pm
11:15am
3:45pm
6:00pm
11:45am
1:20pm
5:30pm
11:30am
4:40pm
11:15am
3:45pm
6:00pm
NZ International Film Festival
11:45am
1:45pm
4:00pm
6:15pm
8:15pm
11:30am
2:00pm
4:00pm
6:15pm
8:15pm
-
-
-
-
-
The Hundred-Foot Journey
1:00pm
3:10pm
5:45pm
8:00pm
10:45am
1:00pm
3:10pm
5:45pm
8:00pm
10:50am
1:25pm
5:50pm
10:50am
1:25pm
5:50pm
11:00am
3:20pm
6:05pm
10:45am
1:45pm
4:15pm
10:50am
1:25pm
5:50pm
The Dark Horse
3:25pm
8:30pm
3:25pm
8:30pm
8:30pm
8:15pm
8:30pm
7:00pm
8:30pm
 
Today
Sep 2nd
Wed
Sep 3rd
Thu
Sep 4th
Fri
Sep 5th
Sat
Sep 6th
Sun
Sep 7th
Mon
Sep 8th